KUNSTNERPROSJEKTET

SULA FYR KUNSTNER

Søknadsfrist kunstnerstipend: Ingen søknadsfrist

Stiftelsen Sula fyr kan tilby kunstnerne bolig i den gamle fyrvokterboligen. Kunstnerne blir innkvartert i enten Fyrvokterboligen eller fyrassistentdelen, vakkert og høyt beliggende med fantastisk utsikt til skjærgården og storhavet.

Hvem kan søke?

Kunstnere innen film, foto, maleri, skulptur, musikk, bøker, design og andre kreative yrker er velkommen til å søke hos oss. Minst ett arbeid bør spores til øya, men Stiftelsen håper oppholdet kan være en spore til nye ideer og kanskje en utstilling.

Hvordan søke?

Send søknaden til Stiftelsen Sula fyr ved Ola Flyum. E-post: post@sulafyr.com eller telefon: 97110574.

Vi trenger følgende informasjon:

1. CV

2. Hvor lenge du vil bli, og når du vil komme. Vennligst oppgi tre alternativer, arrangert som 1., 2. og 3. valg.

3. Relevant dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Bilder, eventuelt nettlenker

4. En idé eller kort beskrivelse av hva du forventer av oppholdet

Søknadsfristen er 31. mai 2018. Stiftelsen Sula fyr og et råd bestående av kulturarbeidere velger blant søknadene.

Hva er vårt tilbud?

Stiftelsen støtter kunstnerne med overnatting og arbeidssted på øya. I tillegg kan vi tilby utstillingsplass og bidra til omtale i pressen og sosiale medier. Kunstnerne forventes å dekke sin egen mat og kostnader for reiser til og fra Sula.

Fyrvokterboligen driftes som et vanlig hotell med 16 senger, to kjøkken, to stuer og 3 badrom felles. Opprinnelig bodde tre familier her. Hver kunstner får et eget soverom. Erfaring til nå er at kunstnerne utenfor sesong vil få mesteparten av boligen for seg selv, men i helgene kan de bli nødt til å dele fellesområdene. http://www.sulafyr.com/accommodation

Tom Kjærås og Evelyn Ovesen driver firmaet SulaKultur og vil være kunstnernes fyrverter. Her fotografert på Sulshaugen. http://www.sulakultur.com/ Email: post@sulakultur.com Phone: +4790662401

Fyrverter

Stiftelsen Sula fyr honorerer også en fyrvert som vil være tilgjengelig under oppholdet og som kan gi praktisk støtte og veiledning. Kunstnerne kan også selv bruke en robåt for fiske og mindre turer.

Ola Flyum er dagens leder av Stiftelsen Sula fyr og arbeider som journalist, forfatter og filmregissør. Epost: ola.flyum@gmail.com

Hvem er vi?

Stiftelsen Sula fyr er en ideell organisasjon etablert i 2004. Fyrvokter-boligen var nær ødelagt, men folk på øya og andre gikk sammen og restaurerte bygningene på dugnad. Mer info: https://www.visitnorway.com/listings/sula-lighthouse/175072/

Kunstnerråd: Ivor Stodolsky, amerikaner bosatt i Frankrike, var sommeren 2016 leder for en gruppe russiske kunstnere som laget en kunstfilm på Sula fyr.  Tine Skolmen og Mette Grindstad Fyen, musiker og maler, er også med i kunstnerrådet.

Stiftelsens kunstnerråd

Stiftelsen har etablerte et råd bestående av  kulturarbeidere som skal delta i vurderingene av innkomne søkere. Alle har en relasjon til Sula og representerer film, foto, musikk, maleri og internasjonale kunstnernettverk.

Hvor er Sula?

Øya er en del av en skjærgård bestående av 5400 øyer utenfor Trondheim i Sør-Trøndelag. Den lille øya, med sine 57 faste beboere, ligger i Frøya kommune; nesten like langt vest som du kan komme i Norge. Mer reiseinformasjon: http://www.sulafyr.com/getting-here/

kunstsula

Noe av hensikten med å legge til rette for kunstnerarbeidsplasser på Sula har vært å gi kunstnerne innblikk i natur, historie, kystkultur og folkeliv samt muligheten til å samle nye impulser fra et særegent sted.

For Sula innebærer det en tilførsel av nye kunstneriske og sosiale impulser, og forhåpentligvis et positivt omdømme. Som en del av oppholdet skal også kunstnerne presentere seg og det de jobber med til lokalbefolkningen, som her (bildet under) i kaffekroken på Coopén (samvirkelaget).

img_1532

De kunstnerne som har vært her hittil gir uttrykk for at de opplever det som en helt spesiell mulighet å komme til Sula. De får inspirasjon, stillhet, ro og fred. Møtet med Sulasamfunnet oppleves som eksotisk. De legger også merke til det spesielle lyset. Det at de presenterer sin kunst på Coopen i møtet med lokalbefolkningen har gjort inntrykk på flere av kunstnerne.

”I saw universe and I understand that I am a part of Universe. There was a incredible week. I miss the moments in Sula”. (Shin Kiwoun, Sør-Korea)

Les mer om kunstnernes inntrykk og opplevelser på bloggen Sula – artist in residence.

Bildet under er tegnet av Kari Elise Mobeck.

kunstner