STØTT STIFTELSEN SULA FYR

img_0449STØTT STIFTELSEN SULA FYR

Havets katedraler, kalles norske fyr. Sula fyr har i over hundre år vært et kjennemerke for Sula. Fyrvokterne satte sin ære i å holde fyret, vokterboligen og tilhørende bygninger i god hevd. Nå trenger vi flere ildsjeler for å sikre denne kulturarven.

Trenger fyrvenner

Stiftelsen Sula fyr ønsker flere som kan bidra på dugnader og som vil støtte oss ved å kjøpe andeler i Stiftelsen. I det kommende året vil vi gjennomføre to dugnader. Vi håper flere vil delta på disse og bidra. Ingen innsats for liten!

Vi oppfordrer også fyrvenner til å kjøpe andeler i Stiftelsen. Dette kan enten skje gjennom et fast bidrag på 300 kroner i ti år eller som en engangsinnbetaling på 3000 kroner. Da har du rett til å møte i representantskapet og velge styre, bli guidet gratis i fyrtårnet og være med på en årlig fyrfest og for øvrig påvirke Stiftelsens arbeid.

Forfall

Alle som husker hvor nedslitt og ødelagt fyrboligen var før 2003, er i dag stolte av den kollektive redningsoperasjonen som Stiftelsen representerte. Den gang gikk folk sammen om å kjøpe vokterboligen, uthuset og naustet fra Kystverket for 250 000 kroner.

Bygget var i sterkt forfall. Det var til og med snakk om å rive eller brenne det ned. Uten innsatsen fra ildsjeler har neppe Sula i dag hatt disse historiske bygningene. Dugnaden med å reise penger og restaurere bygget er i dag verdt flere millioner kroner.

Reddet vokterboligen

Selv om bygget er reddet har Stiftelsen fortsatt en gjeld på omkring 400 000 kroner. Vi trenger også penger til dyrt vedlikehold. Bygget er vernet. Alt vedlikehold fordyres da det må gjøres etter antikvariske prinsipper. Eksempelvis ble en pipehatt sist vinter revet av i en orkan. En blikkenslager må lage nye pipehatter i sink og reise to ganger til Sula. Slikt koster.

Våre inntekter

dsc_0007-kopi

Stiftelsen Sula fyr innser at man ikke kan drifte slike bygninger på dugnad i lengden, derfor har vi to viktige inntektskilder som sikrer oss inntekter. En person drifter utleien av bygget på kontrakt med Stiftelsen.

Det andre er et årlig støttebeløp fra Frøya kommune som gjør oss i stand til å ta i mot flere kunstnere på lange opphold. Denne støtten er et resultat av et samarbeid mellom Frøya kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim. Vi håper å fornye denne avtalen neste år.

Trenger nye andelshavere

Interessen for Sulas fyrhistorie er større enn noensinne. Like fullt er mange av de som opprinnelig støttet oss falt i fra. Derfor trenger vi nye fyrvenner både til dugnader og kjøp av andeler.

Andelene kan kjøpes ved innbetaling til Stiftelsens konto: 4312.14.72016 med navn og supplerende melding til sula.fyr@gmail.com om hvilket betalingsalternativ som ønskes. Alternativt kan interesserte ringe stiftelsens leder Ola Flyum på telefon 97110574, epost:

ola.flyum@gmail.com, eller

økonomiansvarlig Gunnar Hilmarsen tlf. 91245335, epost: guhilma@online.no

Fleksibel betaling

Andelsbeløpet på 3000 kroner er fastsatt i Stiftelsens vedtekter. De som sitter i dagens representantskap har alle betalt 3000 kr. og mer. Vi ønsker å legge til rette for alle som ønsker å bidra og har derfor åpnet for en fleksibel nedbetaling ved et kjøp av andel. Nye andelshaver kan derfor betale en årlig sum på 300 kr. i en tiårsperiode (alternativt 600 kr. i fem år).

Tidligere kunne man også kjøpe en støtteandel på 1000 kr, noe som ikke ga en plass i representantskapet. Dersom du allerede eier en andel på 1000 kr. har du anledning til å utvide denne med 2000 kr. for å bli fullverdig medlem i Stiftelsens representantskap.

Alle som kjøper en andel vil også motta et flott stiftelsesbrev som et dekorativt trykk og man får også besøke selve fyrtårnet med guide uten å betale inngang.

Vi håper du vil bli en fyrvenn, være med å støtte vårt arbeid gjennom dugnader og kjøpe en andel i Stiftelsen Sula fyr!

sula1200px