Sula fyr

sula-fyr1Dagens fyrtårn på Sula ble bygget i 1909 og automatisert i 1974.

Fyrhistorien på øya går imidlertid helt tilbake til Middelalderen, da Storsula var del av vete- og varslingssystemet langs kysten. Vetene nevnes, ifølge boka Ro, Ro til fiskeskjær av Terje Norheim, i kongesagaene og de eldste landlovene. Om fienden kom i båt inn mot kysten, og flåten besto av minst tre skip, så skulle vaktmennene tenne veten. på denne måten ble folk varslet langt raskere enn fienden kunne ta seg fram. Det fantes et sted mellom 800 og 100 veter langs kysten, og slik kunne en medling om ufred gå fra landsende til landsende på bare 7 døgn.

Det første fyrtårnet på Sula ble bygget i 1793. Det var brødrene Koch som eide Sula på denne tiden. De fikk spørsmål om å bygge og vedlikeholde et fyrtårn av stein og torv, som skulle være fundament for ei fyrgryte, mot å kunne ta en avgift fra alle skip som passerte forbi i rute Bergen – Arkangelsk. Tårnet fungerte imidlertid bare som dagmerke uten lys. Den fyrgryta som skulle plasseres på toppen og romme fyrblusset kom aldri på plass, og dette tårnet forfalt raskt.

I 1804 ble det bygget et nytt tårn av stein, men heller ikke dette kom i fyrdrift.

IMG_0569

Dagens fyrtårn er 13 meter høyt. Lyset fra fyret når 18 nautiske mil (33,3 kilometer) til havs.

I 2015 skal Kystverket puss opp fyret for to millioner kroner. Her er planer for en permanent utstilling om fyrhistorien.

Området mellom fyret og fyrboligen brukes til en rekke aktiviteter om sommeren, blant annet opera og andre konserter.