olavsrosa2

Fyrvokterboligen på Sula tilhører norsk kulturarv, symbolisert ved Olavsrosa. Det er en velfortjent annerkjennelse til det arbeidet Stiftelsen Sula Fyr har gjort for å berge denne kulturskatten. .Ved hjelp av en gedigen dugnadsinnsats og under rettledning av Riksantikvaren er nå Fyrvokterboligen restaurert slik at den framstår som et vakkert, autentisk og komfortabelt overnattingssted fra vår til høst.

Dette betyr Olavsrosa:

olavsrosa

Olavsrosestadene er fyrtårn i Norsk Kulturarvs produktspekter. Innehavarar av kvalitetsmerket Olavsrosa har ein sterk profil i formidlinga av norsk kulturarv. Mottoet «Olavsrosa – våre beste opplevingar» stiller høge krav til produktkvalitet og vedlikehald av denne kvaliteten. Tildeling av Olavsrosa skjer etter ei streng kvalitetsvurdering, og eit kvalitetssikrings– og oppfølgingssystem sikrar at kvalitetskrava blir haldne ved like. Dette er viktig både for den enkelte, og for å sikre at Olavsrosa blir truverdig i framtida.

Norsk Kulturarv er opptatt av å byggje eit sterkt nettverk mellom brukarane av kvalitetsmerket Olavsrosa. Gjennom seminar og kurstilbod tar vi sikte på å styrke gjensidig kjennskap og kunnskap om kjerneprodukt og formidling.