Fakta

  • Opprettet 1909
  • Fyret eies av Staten, ved Kystverket
  • Fyrvokterbolig med uthus og naust eies av Stiftelsen Sula Fyr, fra 2005
  • Fyret ble automatisert og avbemannet i 1974
  • Sula Fyrstasjon er fredet etter Kulturminneloven 2000

Stiftelsen Sula Fyr ble dannet i 2003, og fikk etter hvert kjøpe Fyrvokterboligen av Kystverket. Den var da preget av sterkt forfall. Ved hjelp av en gedigen dugnadsinnsats og under rettledning av Riksantikvaren er nå Fyrvokterboligen restaurert slik at den framstår som et vakkert, autentisk og komfortabelt overnattingssted fra påske til utpå høsten.

Stiftelsen har ingen ansatte og drives av styret på frivillig basis.